Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 2018

Dne 8.12.2018 se konala v klubovně ZKO Semily Výroční  členská schůze a to netradičně až v odpoledních hodinách. Této schůze se zúčastnila nadpoloviční většina členů a tak byla tato schůze usnášení schopná. Vše proběhlo dle schváleného programu a to včetně volby nového výboru ZKO Semily, který je oproti minulému lehce pozměněn. Jelikož ukončila své členství v naší organizaci Jarča Petráčková, což byla naše dlouholetá pokladní, museli jsme najít náhradu.Toto se povedlo v Jarmile Ouhrabkové, která byla zvolena jako nová pokladní. Dále byl zvolen nový hospodář a to Ivo Šimon, který převzal funkci po L. Šubrtovi, který již dále nechtěl funkci vykonávat. Složení nového výboru ZKO Semily tedy je v tomto složení: Předseda - Libor Valečko, Jednatel - Petr Hovad, Hospodář - Ivo Šimon, Pokladní - Jarmila Ouhrabková, Výcvikářka - Nikol Valečková, člen výboru - Tomáš Mrklas. Dále byla zvolena funkce Revizora, kde byla zvolena Jiřina Zahradníková.  Jako tradičně byl volen psovod roku 2018, kdy tuto cenu vyhrála Jiřina Zahradníková.Poté následovala diskuze a po schválení návrhu činnosti a rozpočtu na rok 2019 bylo schváleno usnesení a závěr schůze. V rámci členské schůze bylo poděkováno naší dlouholeté člence a pokladní J. Petráčkové, která přechází do ZKO Lomnice n.P.. Rovněž bylo pogratulováno dvěma členům, kteří v tomto roce oslavili životní jubileum.

     Po schůzi následovala večere, kterou opětovně výborně přippravil Tomáš Mrklas .Následovala volná zábava, jejíž hlavním bodem byla již tradiční tombola drobných dárků, které přinesli členové a losováním byli následně rozdány pro pobavení ostatních.

 

Výroční členská schůze 2014

Dne 13.12.2014 se konala v klubovně ZKO Semily Výroční  členská schůze. Této schůze se zúčastnila nadpoloviční většina členů a tak byla tato schůze usnášení schopná. Vše probíhalo podle plánu a tak po přednesení příspěvků bylo přistoupeno k volbě Psovoda roku 2014. Výbor ZKO navrhl na tuto cenu Markétu Maňákovou, Jaroslavu Petráčkovou a Jiřinu Zahradníkovou. Tajnou volbou byla zvolena jako Psovod roku 2014 Jiřina Zahradníková, která následně obdržela z rukou předsedy ZKO Libora Valečka cenu. Poté následovala diskuze a po schválení návrhu činnosti a rozpočtu na rok 2015 bylo schváleno usnesení a závěr schůze.

     Po ukončení schůzebyl pro členy připraven oběd a to řízek s bramborovým salátem. Toto občerstvení zajistil p.Mrklas a pí.Hochmalová, za což jí děkujeme. Následovala volná zábava, jejíž hlavním bodem byla již tradiční tombola drobných dárků, které přinesli členové a losováním byli následně rozdány pro pobavení ostatních. Mezi jeden z bodů zábavy byla i gratulace našemu členovi J. Vejnarovi k jeho životnímu jubileu. Tento obdržel dárek od organizace a také hromadnou gratulaci členů. Zábava se protáhla se protáhla až do nočních hodin, kdy se všichni výborně bavili.

 

 

Brigáda dne 7.6.2014

Dne 7.6.2014 se na našem cvičišti konala brigáda. Její jediný a hlavní úkol bylo, shrabání posečené trávy a dosekání okolí plotu a překážek. Trávy bylo hodně vzhledem k počasí, kdy stále pršelo a tak se sekání samotné stále oddalovalo. Nakonec bylo posekáno až nyní, kdy byla tráva místy až neuvěřitelně vysoká.

     Přestože byla brigáda vyhlášena až na sobotu 7.6.2014, někteří nedočkavci začali hrabat již ve středu a těm se povedlo, střední část placu pohrabat již ve středu. Pomalu jsem měl strach, aby na sobotu něco zbylo. V sobotu jsem se dověděl, že p.Mrklas přišel hrabat ve čtvrtek a sám pohrabal celý jeden kraj cvičiště. Ale jak bylo uvedeno, trávy bylo hodně a tak zbylo i na sobotu, kdy tráva byla již pěkně zaschlá a tak se i lépe hrabalo. Jelikož bylo ale strašné vedro nebylo sobotní hrabání nic příjemného. Přesto se to ale zdařilo vše pohrabat  a mně nezbývá než poděkovat všem zúčastněným a také p. Houhovi ml., který cvičiště posekal.

 

Psí škola 2014

Dnešního dne 5.4.2014 se konala první výcviková hodina již tradiční psí školy, kterou pořádá naše ZKO Semily. Letos se do jarní školy přihlásilo celkem devět psů. Opět jsou zde zastoupena různá plemena, jako Border kolie, Kavalír King Charles Španěl, Americký stafordšírský teriér, stafordšírský bulteriér, Anglický bulteriér, Středoasijský pastevecký pes a Labradorský retriever. První hodina byla zaměřena na vzájemné seznámení psů a páníčků, ale nejen to, rovněž se již  začalo s výcvikem přivolání psa a přisednutí k noze. Přejeme všem účastníkům psí školy  hodně úspěchů ve výcviku svých psů.

Brigáda 29.3.2014

     Dnešního dne 29.3.2014 se na našem cvičáku konala letošní první brigáda. Tato byla zaměřena na jarní úklid cvičiště, chaty a okolí. Již v 8.30 h  byli všichni připraveni a nedočkavě vyčkávali začátek brigády. Tato začala na pokyn správce cvičiště p. Šubrta, který rozdal úkoly a brigáda začala ve velikém tempu. Pohrabalo se okolí chaty vyřezal se nálet dřevin na odstavné ploše, vyčistila se šachta s vodoměrem a odpad v chatě, omyla se okna a provedl se úklid v chatě. Vzhledem k tomu, že v tento den oslavil narozeniny jeden z našich členů bylo z jeho strany připraveno občerstvení pro ostatní členy. Celá akce tak proběhla ve velmi přátelské atmosféře a doufáme, že se stejně tak sejdeme i na dalších brigádách.

Výroční členská schůze 14.12.2013 klubovna ZKO

     Dne 14.12.2013 se v klubovně ZKO Semily konala další výroční členská schůze, letos opět spojená s volbou výboru ZKO a Revizní komise.

     Tato schůze začala s malým zpožděním, avšak účast byla letos velmi hojná a tak z celkem 24 členů naší ZKO dorazilo celkem 18 členů. Na začátku byla zvolena volební komise, která mimo volbu výboru ZKO a revizní komise měla za úkol i již tradiční volbu psovoda roku. Následně byli přečteny jednotlivé příspěvky od členů výboru a tak byli i ostatní členové seznámeni s celkovým chodem organizace za uplynulý rok 2013. Po tomto bylo přistoupeno k volbě psovoda roku, kdy tuto cenu po právu vyhrála Markéta MAŇÁKOVÁ, na druhém místě byla Nikol Valečková a na třetím Jiřina Zahradníková.  Po  slavnostním předání ceny předsedou ZKO Liborem Valečkem přijímala Markéta gratulace ostatních členů. Po tomto slavnostním okamžiku bylo přistoupeno k volbě nového výboru ZKO a revizní komise. Zde nedošlo k žádnému překvapení a výbor byl zvolen ve staronovém složení na další čtyři roky, stejně tak i revizní komise. Následovala volba delegátů na konferenci KV ČKS Libereckého kraje, kam byli zvoleni předseda ZKO Libor Valečko a jednatel ZKO Petr Hovad, jako náhradník brigádnický referent Ladislav Šubrt. Pak již byli přečteny pouze návrhy na činnost v příštím roce 2014 a návrh rozpočtu na rok 2014 a schůze byla ukončena usnesením, které bylo jednomyslně odsouhlaseno.

     Po ukončení oficialní části, následovalo již tradiční posezení spojené s tombolou, kdy ceny do této tomboli darují sami členové. Zde nezáleží na hodnotě ceny, ale hlavně na vtipnosti a originalitě. Nejprve však přišlo to nejpříjemnější a to společný oběd všech členů. O tento se jako každý rok  postarali Tomáš Mrklas a Františka Hochmalová. Letos byl k obědu výborný bramborový salát a řízek,  všeho bylo dost a každý si mohl přidat. Po obědě následovalo již zmíněné posezení s tombolou, toto posezení se jako každý rok protáhlo až  do pozdních večerních hodin.

 

 

 ZKOUŠKY v Lomnici nad Popelkou dne 25.8.2013

     Dne 25.8.2013 se v ZKO Lomnice n.P. konali zkoušky dle IPO. Akce se celkem zúčastnilo 13 psovodů a z toho 3 z našeho ZKO Semily. Jmenovitě to byla naše výcvikářka Nikol Valečkova s fenou Mischa Korzár FH1, Markéta Maňáková s fenou  Abby IPO2  a s fenou "A"Coudy  IPO1 a dále Jarča Petráčková s fenou Dasha IPO1. NA zkoušky byl delegován jako rozhodčí p.Luboš Jánský.  

     Celé zkoušky probíhali v přátelském ovzduší a to i přes nepříznivé počasí na stopách, kdy po celou dobu foukal velmi silný vítr. Tento se odrazil na nepřesnostech psů při sledování pachové stopy, přesto byli výkony psů a jejich psovodů velmi pěkné. Na poslušnosti se bylo rovněž na co dívat  a několik poslušností se skutečně povedlo.  Obrany figuroval p. Tomáš Louda  a i zde byli k vidění pěkné výkony. Asi nejlepší výkon v obraně předvedl Pavel DĚDEK s NO  Žarko na Spr1 ze ZKO Lomnice n.P. Tento prováděl naprosto nekompromisní zákroky s pevným plným zákusem. Jedinou chybou na kráse byla neochota pouštět a tak pouštěl na druhý až třetí pokus. Přesto jeho výkon zaujal všechny přítomné.  Naši zástupci se také neztratili a  fena "A"Coudy měla nejlepší poslušnost 97b a obrany 92b. Nakonec všichni naši zástupci své zkoušky úspěšně složili.  

 Foto z akce: http://zkolomnice.rajce.idnes.cz/Zkousky_25.8.2013/

 

 

Zkoušky IPO 22. 6. 2013

 

            Sobota 22. června 2013 se stala dalším mezníkem ve výcviku psů pro účastníky zkoušek z výkonu podle Mezinárodního zkušebního řádu IPO, které pořádala ZKO 82 Semily. 

      Při zahájení a nástupu se rozhodčímu ČKS panu Jiřímu Kolářovi z Liberce představilo 6 psovodů se svými „čtyřnohými parťáky“, kteří se ucházeli o složení zkoušek, na které se v uplynulých týdnech intenzívně připravovali.

      Po nezbytné veterinární přejímce a kontrole tetovacích čísel se početná kolona vozidel se všemi zúčastněnými přesunula do přírodních terénů v okolí obce Košťálov, kde byly vhodné podmínky pro stopařské disciplíny.

     Jako první nastupoval na stopařskou zkoušku FPr1 Aleš Sucharda z Jeníšovic se stafordšírským bullteriérem Bredem ze Zalabské samoty. Vlastní stopu vypracoval naprosto jistě, pouze s menší nepřesností na 2 lomu a získal známku „výborně“ a nádherných 97 bodů.

     Cizí stopy „našlapal“ Petr Mikulášek z Turnova. Nejprve na cizí stopu podle zkoušky FPr2 nastoupil černý NO Manto z Ediny s Jiřinou Zahradníkovou z domácí ZKO Semily. Manto se do práce pustil velice rozvážně a pomalým klidným tempem postupoval po stopě. Dopustil se několika mírných nepřesností v místě, kde stopu křižovaly vyjeté koleje, ale spolehlivě a jednoznačně označil oba dva položené předměty a nakonec vybojoval pěkných 93 bodů a známku „velmi dobře“.

     Dalším účastníkem stopařského klání byl bígl Appetite Omega Stars Jany Vodvárkové, který bezesporu svými sportovními výkony dělá čest svému plemeni. Tento téměř 8-letý pes nastoupil na cizí stopu podle FPr2 a vedl si velice dobře. Od nášlapu postupoval klidně po pachové stopě, na několika místech „ztratil body“ ověřováním, ale dobře označil oba předměty a stopu úspěšně zvládl až do konce. Za svůj výkon získal 89 bodů a známku „dobře“.

     Potom se účastníci zkoušek přesunuli do areálu košťálovských hasičů Pod Kozlovem, kde probíhalo přezkoušení cviků poslušnosti ve zkouškách BH.

     Nejprve se představila fenka NO Dibona Redox s psovodem Tomášem Mrklasem. Za předvedenou poslušnost v úmorném vedru získala konečných 48 bodů. Další účastnicí poslušnosti podle BH byla fenka belgického ovčáka malinois „A“Coudy Z údolí Jizery majitelky Markéty Maňákové, která za svůj výkon obdržela 54 bodů a nakonec se předvedla i její sestra Audi Z údolí Jizery s majitelkou Nikol Valečkovou, která vybojovala skvělých 58 bodů.

     Zkoušky posléze pokračovaly přezkoušením speciálních cviků. Jako vhodné místo byl vybrán prostor za nákupním střediskem LIDL v Semilech, kde rozhodčí pan Kolář přezkoušel chování a reakce psů na běžný pouliční ruch. Všichni zúčastnění v této zkoušce bez problémů obstáli.

     Takže závěrečné hodnocení výsledků zkoušek mohlo být velice radostné, protože všichni přihlášení účastníci splnili podmínky zkušebního řádu a zkoušky úspěšně zvládli.

Rozhodčí ČKS pan Jiří Kolář poděkoval pořádající organizaci za dobrou přípravu a organizaci zkoušek, ocenil dobrou připravenost psů a předvedené výkony a popřál všem účastníkům do dalších zkoušek mnoho úspěchů.

 

                                                                     

                                                                                  Jaroslav Houha

 

 

 

  Závod dvojic Lomnice n.P. dne  1.6.2013

Dne 1.6.2013 jsme se opět zúčastnili meziklubového závodu, kdy tento se konal na cvičišti ZKO v Lomnici nad Popelkou. Za naši organizaci startovala tato trojice:

Miroslav SALAVA pes:NO Yorck (ZM) stopa

Libor Valečko pes: NO Ramses (ZM) poslušnost

Jaroslava Petráčková: Fena Boxer :Dasha (ZVV1)  obrana

 

     Celkem se tohoto závodu účastnilo pět organizací a to Lomnice n.P., Semily, Nový Bydžov, Stará paka a Chlumec nad Cidlinou.  Závod se uskutečnil i přes značnou nepřízeň počasí, kdy po celý den hustě pršelo. Nakonec zvítězilo družstvo Nového Bydžova se stejným počtem bodů jako Lomnice n.P., kdy rohodly body z obran. Na třetím místě o jeden bod skončili Semily a na čtvrtém místě Chlumec n.C a páté místo patří Staré Pace.

 

http://sezi.rajce.idnes.cz/2013-06-01_Meziklubove_zavody_v_Lomnici_nad_Pop

 

 

 

 

 

 

Reportáž ze závodu dvojic v Lomnici nad Popelkou

 

 V sobotu 4. září 2010 se v Lomnici nad Popelkou uskutečnil již 22. ročník Tradičního závodu dvojic.

 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích : ZVV1 ( první člen družstva provedl stopu a cviky poslušnosti 6-10, druhý člen družstva obranu a cviky poslušnosti 1-5) a ZZO (oba členové provedli celou poslušnost). Rozhodovali pánové M. Dlabola a J. Kmínek, figuroval M. Ryšavý.


V kategorii ZZO zvítězila dvojice Markéta Dlabová z Trutnova (výmarský ohař Uno) s Michaelou Pekařovou z Turnova (jezevčík Míša) se ziskem 112 bodů, z naší ZKO Semily se na 5. místě se ziskem 103 bodů umístily Jaroslava Petráčková (boxerka Dasha) a Jiřina Zahradníková (německý ovčák Manto).


Vynikajících výsledků jsme dosáhli ve vyšší kategorii ZVV1, kde sice na prvním místě skončili se ziskem 287 bodů závodníci z pořádající ZKO Lomnice n.P. Martin Sezima ( německý ovčák Bart) a Jaroslav Petráček (německý ovčák Quart), ale další dvě místa patřila semilákům : na druhém místě se s 281 body umístila dvojice Nikol Valečková (fena belgického ovčáka malinois Mischa) a Libor Valečko (německý ovčák Brit), třetí příčku obsadili s 269 body Tomáš Mrklas (fena německého ovčáka Ira ) a Ladislav Šubrt (fena německého ovčáka Kessy).


Pořadatelé i tentokrát připravili výjimečnou akci pro všechny pejskaře, přihlásit se totiž mohl každý bez rozdílu zkoušky či stáří psa. Kromě hodnotných cen, výborného terénu, slušného počasí se sluníčkem, vynikajícího občerstvení (například houbová polévka – mňam !!!)  se podařilo vytvořit přátelskou a pohodovou atmosféru, ve které se i těm začínajícím pejskům i jejich páníčkům líbilo. Takže moc děkujeme a těšíme se na 23. ročník.

 

Jiřina Zahradníková


 

 

Reportáž ze závodu O pohár města Kopidlna 28. 8. 2010

 

         V sobotu 28. srpna 2010 uspořádala ZKO Kopidlno tradiční závody „O pohár města Kopidlna“. Soutěžilo se v kategoriích ZM a ZVV1 (beze stop) a v kategorii stopařů podle ZVV1.

 

         V kategorii ZM se prezentovalo 5 závodníků, včetně naší členky Jarči Petráčkové, která s fenkou německého boxera Dasha Esadera přijela sbírat první závodnické zkušenosti a prověřit si chování feny v cizím prostředí. Předvedla velmi dobré výkony a v konkurenci se rozhodně „neztratila“. V poslušnosti získala 45 bodů, stejně jako další 2 soutěžící. Rozhodovalo se až v obranách, kde Dasha ztratila v průzkumu terénu, ale stejně získala pěkných 43 bodů a celkově 88 bodů.

 

         V kategorii ZM zvítězila Jarmila Rybová ze ZKO Jaroměř s pitbulem Amigo se ziskem 94 bodů, 2. místo obsadila Iva Vodičková ze ZKO Nový Bydžov s fenou NO Lessy a 3. místo získala Kateřina Ludvíková ze ZKO Lomnice n. Pop. s fenou rotvajlera Lowely s 91 body.

 

         V kategorii ZVV1 jsme zástupce naší ZKO neměli a tak jsme „drželi palce“ našemu bývalému předsedovi a členovi ZKO Semily Jaroslavu Petráčkovi, startujícího nyní v dresu ZKO Lomnice n. Pop. Jarda se psem NO Quart od Policie předvedli nejlepší poslušnost za 97 bodů a obranu za 96 bodů a v konkurenci 7 závodníků stanuli se 193 body na stupínku nejvyšším. Druhé místo o pouhý „bodík“ obsadil Zdeněk Hottmar ze ZKO Litomyšl s BOM Šido – 192 bodů, třetí místo vybojoval Josef Žiga s fenou NO Nikol ze ZKO Stará Paka se ziskem 178 bodů.

 

         Nejpočetněji byla tentokrát zastoupena kategorie stopařů podle ZVV1, do které se přihlásilo 13 závodníků. Pořadatelé připravili náročný terén (strniště po posekané vojtěšce), což mnohým soutěžícím dělalo potíže. Navíc byl terén silně „zamyšovaný“ a foukal poměrně silný vítr.

 

         Pouze 2 stopy byly nad 90 bodů, dalších 5 účastníků se ještě vešlo do zkouškového limitu, ale pro ostatní soutěžící byly stopy tentokrát pohromou.

 

         V této kategorii nastoupil člen naší ZKO Semily Jaroslav Houha se psem NO Opus Rumina Moravia (Orry). Ani Orrymu se tentokrát „nezadařilo“, vypracoval pouze 1 úsek s poměrně malým zájmem a nepřesnostmi a na prvním lomu sešel se stopy a byl „odpískán“. Za svůj nepovedený výkon obdržel pouhých 22 bodů, což stačilo jenom na 11. místo.

 

         Stopařskou soutěž suverénně vyhrál Jaroslav Petráček s Quartem od Policie, který získal 96 bodů a znovu tak přesvědčil o svých stopařských kvalitách. Druhé místo obsadil Josef Ludvík ze ZKO Turnov s fenou NO Peggy, který získal 92 bodů a 3. místo obsadil Karel Vlček ze ZKO Lomnice n. Pop. s fenou NO Casandra s 80 body.

 

         Pořadatelé ze ZKO Kopidlno odměnili všechny účastníky závodu diplomem a drobnými pozornostmi od sponzorů závodu a pro tři nejúspěšnější závodníky v každé kategorii připravili nádherné poháry a pytle kvalitního krmiva od sponzora akce fy Delikan.

 

         Uznání všech zúčastněných si zasloužilo i vynikající občerstvení připravené a zajišťované členy pořádající organizace. Díky za pěkný závod a příště zase nashledanou!

 

                                                                                            Jarda Houha

 

 

 

Zkoušky z výkonu dle IPO – SchH 26. 6. 2010

 

            Celkem 10 účastníků se přihlásilo na zkoušky z výkonu podle Mezinárodního zkušebního řádu FCI – IPO, SchH pořádané ZKO 82 Semily.

            Místo delegovaného rozhodčího Jaroslava Hodka, který se omluvil a vrátil týden před termínem zkoušek svoji delegaci zpět na ČKS, byl pověřen „pískáním“ zkoušek pan Stanislav Ševčík z Rychnova nad Kněžnou.

            Nejprve proběhla nezbytná veterinární přejímka a kontrola platnosti očkování psů, následně pak i kontrola náležitostí v soupisce účastníků zkoušek.

            Po zahájení zkoušek vedoucím akce Jaroslavem Houhou byla rozhodčím provedena předepsaná kontrola tetovacích čísel psů.

            Pak již nic nebránilo tomu, aby se kolona vozidel účastníků vydala do Benešova u Semil, kde probíhala na přilehlých rozlehlých pastvinách první část zkoušek – stopy.

            Na zkoušku IPO-V nastoupila jako první Jiřina Zahradníková s Mantem z Údolí Ediny. Již od počátku ale bylo zřejmé, že Manto si terény stop spojil s nácvikem obrany, které zde nacvičoval v minulých dnech a místo hledání stopy hledal odkud se objeví figurant. Jeho práce na stopě byla nesoustředěná, nepečlivá a skončil se ziskem 57 bodů, což bohužel znamenalo konec zkoušky.

            Na další stopu podle IPO 1 nastupoval Tomáš Mrklas s Irou Larope Czech. Všichni přihlížející si mohli „palce umačkat“, jak Tomášovi přáli úspěch na stopě, když Ira na předchozích zkouškách na stopách „nezabodovala“. A podařilo se! Tentokrát to bylo za nádherných 96 bodů.

            Další stopu IPO 1 vypracovávala Kessi Larope Czech s Ladislavem Šubrtem. A stopa to byla opravdu excelentní. Pouze drobné nepřesnosti je připravily o 3 body, takže odcházeli s úsměvem a se ziskem 97 bodů.

           Úspěšně si počínal i Jiří Vejnar s Nickem Daxis, který na stopě FPr 1 získal 86 bodů i účastnice ze ZKO Lomnice nad Popelkou Anita Pěničková s fenou Merry Majorův háj, která na stopě IPO 1 získala 71 bodů.

            S napětím se očekávalo, jak se se stopařskou zkouškou FPr 1 „popere“ fenka evropského saňového psa Windy s majitelkou Žanetou Klikarovou. Vypracování stopy bylo téměř bezchybné, škoda jen toho nešťastného „neoznačování“ předmětů, které ji připravilo o 20 bodů, takže v celkovém součtu získala 75 bodů. I tak je to velice pěkný výsledek a další úspěch této všestranně nadané fenky a její majitelky.

            Potom již přišly na řadu náročnější cizí stopy. Na stopu podle IPO 3 nastoupila Nikol Valečková s BOM Mischou Korzár a vedla si velmi dobře, když pouze vlivem malých nepřesností ve sledování stopy získala konečných 97 bodů.

            Náročnou stopu FPr 3 vypracovával americký stafordšírský teriér Penn Dragon Neptunium majitelky Miroslavy Drbohlavové z Bělé pod Bezdězem. Přestože tento pejsek umí krásné stopy, tentokrát mu náš terén „nevoněl“, dopustil se dosti nepřesností, stopu vypracovával s vyšším nosem, což se nakonec projevilo i v celkovém hodnocení. Do bodového limitu se však vešel a jeho práce byla ohodnocena 70 body.

            Posledním želízkem na stopách byla Nela Korzár s Markétou Maňákovou, která předvedla rovněž velmi dobrý výkon a odešla se ziskem 91 bodů.

            Ještě zbývalo dodělat stopu FH2, ale protože již našlapanou stopu několikrát narušila skupinka turistů, bylo nutné přistoupit k našlapání náhradní stopy.

            Zatím se všichni účastníci přesunuli zpátky na cvičiště ZKO, kde zkoušky pokračovaly posuzováním poslušnosti.

            Úspěšně zvládla cviky poslušnosti Ira s Tomášem Mrklasem, která získala 75 bodů a Mischa  s Nikol Valečkovou, která v IPO 3 získala 80 bodů. Bohužel se nedařilo Ladislavovi Šubrtovi, který se svojí vlastní chybou připravil o cenné body, které mu pak chyběly v závěrečném součtu – obdržel pouze 56 bodů a v další části již nepokračoval. Anita Pěničková s fenou NO Merry byla v IPO 1 oceněna 71 body.

            Poslušnost IPO 2 byla konečnou i pro Nelu Korzár, která pro odmítnutí splnit cvik byla rozhodčím diskvalifikována.

            Startovní pole se tak dost zúžilo, takže na obranu odjížděli opět do Benešova u Semil pouze 3 účastníci. Ira Tomáše Mrklase předvedla dobrý výkon, pevné zákusy, dobré pouštění, s menšími problémy v soustředěnosti a dohlídávání. Získala 76 bodů.

            Merry Anity Pěničkové ukázala rovněž pevné plné zákusy s dobrými pouštěčkami a odešla se ziskem 85 bodů. Vyvrcholením obran pak byl výkon Mischy Korzár Nikol Valečkové na IPO 3, která předvedla velice pěknou obranu, plánovitý průzkum terénu, těsné obíhání zástěn, málo znatelné prověřování, pevné razantní zákusy s dobrým pouštěním i dohlídáním. Její výkon byl oceněn 88 body.

            Zbývalo ještě dokončit stopu podle FH 2, která byla připravena pro Quarta od Policie Jaroslava Petráčka. Náhradní stopa byla našlapána v prostoru za Zeleným hájem. Quart krásně nasál na nášlapu a klidným tempem vypracovával první úsek 3 hodiny staré stopy. Spolehlivě označil první předmět a naprosto přesně vypracoval první ostrý lom. Druhý úsek sledoval stále svým klidným tempem a přesně vypracoval i druhý ostrý lom. Na třetím úseku označil druhý předmět a přišel k pachovému křížení čerstvější stopou. Bohužel se nechal svést touto čerstvější stopou, opustil původní stopu a jeho práce musela být ukončena. Oceněn byl 30 body.

            Pro rozhodčího a pořadatele pak nastala méně příjemná, ale nutná administrativní práce s vyplněním všech potřebných tiskopisů a zápisů o vykonaných zkouškách. Vše se ale zvládlo v přijatelné době a pak již následoval závěrečný nástup psovodů, zhodnocení zkoušek, poděkování rozhodčímu Stanislavu Ševčíkovi, figurantovi Michalu Ryšavému, kladečům stop Josefu Machovi, Liboru Valečkovi a Miroslavu Salavovi a všem dalším členům ZKO, kteří se podíleli na úspěšném průběhu zkoušek.

 

                                                                                     Jaroslav Houha

 

 

 

 

Meziklubový závod družstev v Jičíně 5. 6. 2010

            Tradiční, letos již 11. ročník Meziklubového závodu družstev hostila tentokrát Základní kynologická organizace v Jičíně.

            Po mnoha týdnech chladu a deště se obloha vyjasnila a sluníčko slibovalo nádherné počasí. Před jičínskou klubovnou bylo již od časného rána živo. Setkávali se zde přátelé z okolních kynologických organizací, pro které jsou tato soutěžní setkání příležitostí si vzájemně popovídat, vyměnit nejrůznější informace a novinky a samozřejmě poměřit výsledky své výcvikové práce.

            K losování startovních čísel se dostavilo 6 soutěžních týmů ze ZKO Hořice, Jičín, Lomnice nad Popelkou, Nový Bydžov, Semily a Stará Paka. Bohužel nepřijela družstva z dalších organizací, které v našem regionu působí a podílejí se spolu s dalšími na koordinování výcvikových akcí.

            Družstvo ZKO Semily se představilo ve složení: Miroslav Salava se psem York Od roubenky – pachové práce, Ladislav Šubrt s fenou Kessy Larope Czech – poslušnost a Tomáš Mrklas s fenou Ira Larope Czech – obrana.

            Bez velkého otálení se vyrazilo do terénu na stopy, pro které vybrali pořadatelé plochy s jarním osením. Ranní rosa již začínala pomalu osychat, osení bylo vysoké již asi 25 cm a vál mírný větřík. Dalo by se říci, že docela ideální podmínky pro pachové práce.

            Po našlapání  všech stop podle ZVV1 začínal jako první, závodník domácí pořadatelské organizace. Několikeré zvednutí hlavy, nepřesnosti na lomech a malá vybočení byly rozhodčím Miroslavem Dlabolou ohodnoceny 88 body. Jako další nastupoval zkušený  lomnický závodník Karel Vlček. Výkon jeho feny byl rovněž ohodnocen 88 body. Pak se do terénu pustila závodnice ze Staré Paky a odešla pouze se 75 body.

            To jsme již netrpělivě čekali na Mirka Salavu s Yorkem, jak se povede jemu. První úsek byl naprosto bezchybný, York šel přesně a pravidelným tempem ve stopě až k prvnímu lomu, který mírně přešel, ale obloučkem se vrátil do stopy a přesně pokračoval až k předmětu, který spolehlivě označil. Větší problémy měl na druhém lomu, který přešel o několik kroků, ale Mirek ho nepustil dál a nechal ho udělat větší oblouk a vyhledat si pokračování stopy. V posledním úseku a v označení druhého předmětu již neudělal žádné chyby a tak jeho výkon byl oceněn 89 body.

            Další soutěžící z Nového Bydžova odešla ze stopy s 67 body a poslední závodnice paní Včelišová z Hořic bohužel nemohla svoji fenu ani po čtyřech  pokusech uvést na stopu a nezískala žádný bod. Takže po stopách vypadala situace pro naše družstvo velice nadějně – vedli jsme o jeden bodík před Jičínem a Lomnicí.

            Cviky poslušnosti probíhaly na perfektně připraveném, čerstvě posekaném trávníku jičínského cvičiště. Všichni semilští fandové, kteří se přijeli na závody podívat, drželi palce Láďovi Šubrtovi, aby dokázal udržet náskok před ostatními družstvy. A podařilo se !!! Přestože se Kessy v současné době připravuje na zkoušky podle řádu IPO a neměla moc času na přípravu podle ZVV1, odvedla solidní výkon a vybojovala 87 bodů.

            Po poslušnostech mělo naše družstvo 176 bodů a vedlo soutěž před Jičínem se 174 body, Starou Pakou se 169 body, Novým Bydžovem se 155 body a Lomnicí se 148 body. O vítězi tedy musely rozhodnout obrany. Ze soutěže již vypadlo družstvo z Hořic, které nesehnalo závodníka do obran.

            Závodníci z Jičína, Lomnice a Nového Bydžova předvedli velice pěkné výkony v obraně, s drobnými chybičkami v pevnosti zákusů nebo v rychlosti pouštění a získali 90, resp. 91 bodů.

            Semilský „fanklub“ si mačkal palce, když na plochu cvičiště nastupoval Tomáš s Irou. Všichni si byli vědomi, že Ira někdy „nemá svůj den“ a v průzkumu terénu si občas cestu k figurantovi zkrátí. Ale v přípravě na domácím cvičišti se dařilo tuto její chtivost omezit na minimum. První plentu Ira oběhla v rychlém tempu, druhou rovněž, pouze krátce se ohlédla na plentu s figurantem, ale po důrazném razantním Tomášově přivolání si rozmyslela dělat nějaké neplechy a vracela se zpět k němu. Po vyslání k třetí zástěně si to ale všechno rozmyslela a obloukem se stočila přímo k zástěně s figurantem. Tomáš ji už nechal být, aby ji zbytečně nestresoval a čekal, jak dopadne vyštěkávání. Ira doběhla k figurantovi, několikrát krátce štěkla, vykoukla za plentou, co dělá páníček, ještě jednou štěkla na figuranta a pak se vydala zpátky k psovodovi. Všichni přihlížející diváci strnuli. Bohužel, stalo se co nikdo nečekal a co Ira ještě nikdy neudělala – opustila figuranta a za svůj výkon tedy nemohla být bodově hodnocena. Naděje na dobré umístění rychle pohasly. Takové však jsou závody a takové je někdy těžko pochopitelné a nevyzpytatelné chování našich čtyřnohých kamarádů.

            Předvedení obran ještě dokončil závodník Staré Paky se ziskem 82 bodů a nastalo rychlé sčítání získaných bodů pro jednotlivá družstva, vypsání diplomů a závěrečné vyhlášení výsledků.

            Pohár pro vítězné družstvo zůstal doma v Jičíně, druhé místo vybojovalo družstvo Staré Paky, třetí místo připadlo Novému Bydžovu, čtvrté místo Lomnici nad Popelkou, páté místo semilskému družstvu a šesté místo Hořicím v Podkrkonoší.

            Ještě zbyla chvilka na neformální posezení, zhodnocení jednotlivých předvedených výkonů, poděkování pořadatelům a pak již se zúčastnění rozjeli zpět do svých mateřských organizací s předsevzetím, že: „příště, to všem ostatním ukážeme!“

             

             

                                                                                                   Jarda Houha

 

 

Pejskařské čarodějnice 2009 

 

      Kynologické cvičiště ZKO Semily Na Treperce patřilo ve čtvrtek 30. dubna především dětem. Na tradiční akci „Pejskařské čarodějnice“ jich přišlo téměř 100 !!!  S takovým zájmem pořadatelé ani nepočítali a tak se na poslední příchozí děti už nedostávaly připravené kartičky, na které se zaznamenávala účast v jednotlivých soutěžních disciplínách.

 

      Svoji šikovnost prokazovaly všechny děti bez rozdílu věku v balancování s pinkponkovým míčkem na lžíci při přechodu „psí kladiny“, v lovu žabiček na udici, ve skákání v pytlích anebo v přesnosti hodu míčkem do figuríny.

 

      Vynikající představivost a kreslířské umění prokázaly děti v soutěži „namaluj si pejska“. Porota měla skutečně náročnou práci, aby ze všech předaných výkresů vybrala a ocenila ty nejzdařilejší a nejpovedenější. Odměna však čekala nejenom na vítěze, ale drobné sladkosti obdrželi všichni zúčastnění. Radostnou atmosféru nemohla zkazit ani drobná dešťová přeprška, která se krátce přehnala nad Treperkou.

 

      Po skončení soutěží již cvičiště patřilo ukázkám výcviku psů. Nejprve se představila skupina členek z partnerské organizace Be happy agility Semily, která přihlížejícím divákům předvedla ukázku psího parkuru – agility. Všichni mohli obdivovat rychlost, s jakou různá psí plemena překonávala skokové překážky, tunel anebo slalom. Potleskem byly odměněny za předvedené ukázky Jana Vodvárková s bíglem Zippem, Julie Kováczová s bernským salašnickým psem Darwinem, Katka Šádková s kokršpanielkou Aiki, Žaneta Klikarová s fenou evropského saňového psa Windy, Iva Šírová s tibetskou španělkou Tibi i ostatní členky družstva.

 

      Potom se úvodním pozdravem – štěkáním na povel představilo družstvo ZKO Semily pod vedením výcvikářky Nikol Valečkové, které předvedlo nejprve ukázku ovladatelnosti psů na vodítku, cviky sedni, lehni, vstaň, odložení za pochodu, překonávání překážek a další cviky poslušnosti. Diváci obdivovali zejména perfektní ovladatelnost, rychlost a přesnost cviků fenky belgického ovčáka malinois Mischy – Miki Korzár vedené Nikol Valečkovou, ale ocenili svým potleskem i výkony ostatních členů družstva – J. Zahradníkové s NO Manto, K. Kratochvílové s křížencem NO Eny, M. Lásky s briardem Archiem, K. Krišicové s fenkou francouzského buldočka, P. Hovada s bernským salašnickým psem Arniem, Ž. Klikarové s fenou NO Kamalou a H. Zajícové s NO Daisy.

 

      V další části vystoupení byly předvedeny cviky obrany, od prvopočátečních způsobů nácviku pevného zákusu do kůže a peška až po zákusy do ochranného rukávu. Zkušený figurant Josef Mach měl plné ruce i nohy práce, aby ukázal, jak se ve sportovní kynologii nacvičují cviky obrany a jak se postupně rozvíjí kořistnický pud psů bez sebemenšího náznaku k agresivitě psů vůči člověku. Snad i touto formou se nám daří přesvědčovat laickou veřejnost, že dobře a správně vychovaný pes nemůže být nebezpečný člověku, bez ohledu na to o jaké psí plemeno se jedná.

 

      S nevšedním zájmem shlédli diváci předvedenou ukázku průzkumu terénu – revíru s vyštěkáním ukrytého figuranta, jeho prohlídku, pokus o přepadení psovoda a doprovod figuranta. Vyvrcholením celé ukázky pak byly razantní zadržení figuranta na vzdálenost a zadržení s protiútokem. Vystoupení semilských sportovních kynologů  bylo po zásluze odměněno potleskem všech přítomných diváků.

 

      Připravený program zpestřil dětem i dospělým čekání na soumrak a tak se po skončení ukázek výcviku psů čekalo již jenom na zapálení vatry, která se tyčila uprostřed cvičiště. Chvilku trvalo, než se oheň rozhořel v plné síle, ale potom již mohutné šlehající plameny přitahovaly pozornost návštěvníků cvičiště, zejména ale dětí, které s jásotem a nadšením sledovaly kroutící se plamenné jazyky. Některé z dětí si ještě zapálily lampionky a tak z dálky vypadala plocha kynologického cvičiště jako plná tančících světlušek.

 

      Věříme, že se návštěvníkům „Pejskařské čarodějnice“ líbily a že se společně opět setkáme při dalších akcích pořádaných ZKO Semily.

 

 

Reportáž z 9. ročníku meziklubového závodu družstev Lomnice n. Pop. 7. 6. 2008

 

         Již po deváté se konalo měření sil kynologických družstev z regionu. Hostitelem letošního ročníku se stala ZKO Lomnice nad Popelkou. Perfektně připravené cvičiště, výborná organizace závodu i obětavá práce všech pořadatelů spolu s objektivním posuzováním rozhodčího Miroslava Dlaboly přispěly ke skvělé atmosféře tohoto závodu.

 

         Při zahájení  se představilo přítomným divákům a fanouškům celkem 6 soutěžících tříčlenných družstev: z Jičína, Semil, Staré Paky, Chlumce nad Cidlinou, Hořic a Lomnice nad Popelkou.

 

         Podle stanovených propozic plnil každý člen družstva jednu z disciplin zkušebního řádu ČKS podle zkoušky ZVV1.

 

         Pachové práce probíhaly na louce u Stružince, na nízkém osení s podsevem heřmánku. Asi mnohý závodník očekával, jak tento „voňavý“ terén bude psům chutnat. Jako první nastupoval závodník Jičína a předvedl vcelku pěknou stopu, s drobnými nepřesnostmi, ale bohužel pes neoznačil poslední předmět a odešel s 82 body.

 

         Se startovním číslem 2. nastupoval na stopu Jaroslav Houha ze semilské ZKO s Orrym. Pes pěkně nasál nášlap a rychlým tempem vyrazil na 1. úsek. S nízkým nosem došel bezchybně až k lomu, kde mírně přešel o jeden krok a obloučkem se vrátil zpět do stopy. Tato nepřesnost ho stála ztrátu 2 bodů. Ve stále stejném tempu došel až k 1. předmětu, který označil s mírným šikmým lehem, což ho připravilo o další 1 bod. Bezchybně došel až k 2. lomu, který perfektně „vystřihl“ a  se zesilujícím tahem vyrazil na poslední úsek. Bohužel toto rychlé tempo mělo zřejmě za následek, že přešel závěrečný předmět a připravil se tak o dalších 10 bodů. Nebýt tohoto zaváhání, mohla to být docela pěkná stopa – takto odcházel se ziskem 87 bodů, ale to ještě netušil, že podobné problémy budou mít i zbývající závodníci  a stopa Orryho, že bude nejlépe hodnocenou stopou těchto závodů.

 

         Plocha perfektně posekaného a připraveného cvičiště pak přivítala druhé členy startujících družstev, kteří předvedli cviky poslušnosti ZVV1. Naším horkým želízkem v ohni byla Nikol Valečková s fenkou belgického ovčáka Miki. Palce jí drželi všichni semilští fandové, kteří soutěž poslušnosti s napětím sledovali. Miki nezklamala, její vynikající ovladatelnost, radostná práce a rychlost provedení jednotlivých cviků se líbila mnoha divákům i rozhodčímu, který její výkon ocenil skvělými 96 body, což byla nejlepší poslušnost celé soutěže.To znamenalo, že průběžné 1. místo po stopách jsme udrželi i po poslušnosti. Přes 90 bodů se ještě „vyhoupli“ závodníci z Lomnice a z Chlumce, bohužel všechny naděje „pohasly“ pro družstvo Staré Paky, když pes jejich závodnice projevil negativní reakci při střelbě.

 

         O konečném pořadí rozhodovala tedy obrana. Za ZKO Semily nastoupil Libor Valečko s Britem a protože tento pes má již složenou zkoušku z výkonu ZVV2, bylo celé družstvo ve smyslu propozic penalizováno ztrátou 10 bodů. I s tímto handicapem byla ještě naděje na celkové vítězství. Brit s obrovskou chutí a elánem obíhal plenty, i když tento cvik nepatří k jeho oblíbeným. Nalezeného figuranta však nevyštěkal a začal ho „mírně okousávat“ a to znamenalo citelnou bodovou ztrátu za tento cvik. Jeho následné tvrdé a nekompromisní zákusy a boj s figurantem byly nádhernou ukázkou dobré obranářské práce, což bylo oceněno ziskem 81 bodů.

 

         Velmi pěknou obranu pak předvedl Ota Laušman ze Staré Paky s erdelterierem, který obdržel od rozhodčího 92 bodů, což byla nejlépe hodnocená obrana. Lomnický závodník Sezima získal 89 bodů, chlumecký závodník 87 bodů a jičínský mladý závodník Gottvald 67 bodů.

 

         Závěrečný součet získaných bodů určil toto pořadí družstev:

 

1.  ZKO Lomnice nad Popelkou                              263 bodů

 

2.  ZKO Semily                                                        254 bodů

 

3.  ZKO Chlumec nad Cidlinou                               247 bodů

 

4.  ZKO Jičín                                                            238 bodů

 

5.  ZKO Stará Paka                                                   168 bodů

 

6.  ZKO Hořice v Podkrkonoší                                 127 bodů

 

         Vítězné družstvo ZKO Lomnice nad Popelkou obdrželo pěkný pohár a všichni zúčastnění závodníci pamětní diplom. Pořádající organizace tak mohla oslavit domácí vítězství – pohár zůstal doma. Ale určitě to nebudou mít v příštích ročnících lehké – ti, kteří letos neuspěli, jim to budou chtít i s úroky vrátit.

 

         Hlavní je, aby se podařilo tuto dobrou tradici udržet a touto formou zapojovat do kynologického sportu další nové začínající členy a připravovat je na případnou závodnickou aktivitu. Snad se připojí i další kynologické organizace v našem regionu.

 

                                                                   Jaroslav Houha

 

Jak to bylo na „výročce“

 

         Již od časného rána vítala slavnostně vyzdobená klubovna členy ZKO, kteří tentokrát bez svých čtyřnohých přátel, zato ale obtěžkáni dárkovými balíčky do tomboly a drobnými laskominami ke zpestření pohoštění přicházeli k ročnímu bilancování svého „pejskařského koníčka“.

 

         Předseda organizace neskrýval svoji nervozitu, zda se dostaví nadpoloviční většina členů, aby mohl tento nejvyšší orgán nejen zhodnotit, co se v uplynulém období podařilo vykonat, ale hlavně, aby zvolil nový výbor a revizní komisi a stanovil rámcové úkoly pro další rok.

 

         S trošku malým zpožděním byla výroční členská schůze zahájena za účasti 22 členů, což představovalo 56,4% členské základny. Po nezbytných úvodních procedurách – schválení programu, volbě návrhové a volební komise, předložil předseda ZKO Libor Valečko hodnotící zprávu o činnosti v roce 2007. Objektivně zhodnotil práci výboru ZKO, podíl členů na brigádách a akcích, které byly v roce 2007 uspořádány a ocenil výsledky, kterých naši členové dosáhli v soutěžích.

 

         Další zprávu předložil hospodář organizace Ladislav Šubrt. Kladně ocenil podíl členů na pořádaných 4 brigádách, při kterých bylo odpracováno 210 brigádnických hodin. S přispěním neinvestiční dotace ČKS se podařilo úspěšně zrealizovat opravu oplocení cvičiště ještě před příchodem zimního počasí. Poděkoval všem členům, kteří se svojí prací přičinili o údržbu klubovny, posekání cvičiště, úklid kůlny, opravy překážek a další práce.

 

         S velkou pozorností vyslechli přítomní zprávu výcvikářky Nikol Valečkové. Nejvýznamnějších výsledků dosáhl J. Maňák se psem Bero Tigra Czech, který svými výkony na výběrových závodech, na Mistrovství ČR dle IPO 3 a na Mistrovství republiky belgických ovčáků se kvalifikoval do reprezentačního družstva pro Mistrovství světa BO, které se bude konat v roce 2008 ve Slovinsku.

 

         Členové ZKO složili v roce 2007 celkem 8 zkoušek z výkonu dle NZŘ.Úspěšní byli i na soutěžích, když N. Valečková zvítězila v kategorii ZM v soutěži O pohár Prachovských skal, J. Houha obsadil 2. místo ve stopařském závodě dle ZVV1 v Hořicích, J. Petráček obsadil 1. místo v kategorii ZVV1 na závodech v České Skalici a N. Valečková uspěla 2. místem na závodech ve Smržovce.

 

         Zpráva pokladní J. Petráčkové seznámila s aktivním hospodařením ZKO v roce 2007. Předložené výsledky hospodaření potvrdila i následná zpráva předsedkyně revizní komise M. Rezlerové.

 

         Zpestřením náročného programu se stala volba Psovoda roku 2007. Na základě dosažených výsledků nominoval výbor ZKO  tři nejaktivnější členy a další  2 návrhy mohli přítomní doplnit do hlasovacích lístků, které vyhodnotila volební komise. Po sečtení dosažených bodů byl Psovodem roku 2007 po zásluze vyhlášen Jaroslav Maňák, na 2. místě se umístila Nikol Valečková a na 3. místě Tomáš Mrklas.

 

         Následovala diskuse ke všem předloženým zprávám. Největší debata se strhla po návrhu na zvýšení členských příspěvků. Střídaly se mnohé další pozměňující návrhy, mnohdy i značně protichůdné. Posléze však byly formulovány 2 alternativní návrhy, z nichž podporu 17 hlasů získal návrh na zvýšení členských příspěvků na 650,- Kč ročně, 400,- Kč pro důchodce, mládež do 18ti let, studující a pro další rodinné příslušníky, 150,- Kč pro členy na rodičovské dovolené a členy s udržovacím členstvím.

 

         Pak se již ujala zodpovědné práce volební komise. Všem přítomným rozdala hlasovací lístky pro volbu nového 7 členného výboru ZKO a nové 3 členné revizní komise ZKO na období 2007 – 2009. V tajné volbě byli do výboru zvoleni: Houha Jaroslav, Láska Miloslav, Mrklas Tomáš, Šubrt Ladislav, Valečko Libor a Valečková Nikol. Do nové revizní komise byli zvoleni: Boch Stanislav, Hovad Petr, Zahradníková Jiřina.

 

         V další části jednání předložil L. Valečko rámcový návrh činnosti v roce 2008. Opět budeme pořádat tradiční „Pejskařské čarodějnice“ s ukázkami výcviku psů, v jarních měsících uspořádáme zkoušky ZOP a ZPU, zúčastníme se semilské Bambiriády 2008, určitě se budeme prezentovat i na Semilském pecnu, na podzim uspořádáme zkoušky z výkonu dle NZŘ a jako novinku připravíme a zorganizujeme pro širokou veřejnost, zejména pro majitele psů Den otevřených dveří. Na všechny tyto akce úzce navazuje i návrh rozpočtu, který byl poté předložen jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 47.000,- Kč.

 

         V závěru výroční členské schůze bylo přijato usnesení, ve kterém je mimo jiné uloženo novým orgánům uskutečnit ustavující schůzi, zvolit předsedu ZKO, předsedu RK a pověřit ostatní členy výkonem jednotlivých funkcí v organizaci.

 

         Všichni si oddechli, že je již schůzování u konce a že nyní nastane ta příjemnější část „výročky“. Vynikající občerstvení pro všechny připravil Tomáš Mrklas – smažený řízek s bramborovým salátem neměl zkrátka chybu. Však také jeho kuchařské umění bylo po zásluze oceněno předáním drobné pozornosti – kuchařské zástěry, vařečky a chňapky.

 

         A když byly uspokojeny i chuťové buňky, nastal čas na zábavu a veselí. Tradiční akcí v závěru roku se stává tombola, do které každý přinese nějakou drobnou pozornost, kterou by chtěl potěšit, pobavit nebo poškádlit ostatní. Bylo téměř neuvěřitelné, že se v tombole sešlo 60 různých drobných dárků. A že si všichni užili nespoutaného veselí, to je fakt. Když se k tomu přidá ještě ochutnávka různého vánočního cukroví, které rovněž přinesli členové na společnou prostřenou tabuli, tak si můžeme jen povzdechnout – škoda, že jsou ty vánoce a ta „výročka“ jen jednou do roka.

 

                                                                 Jaroslav Houha          

 

Reportáž z průběhu zkoušek z výkonu

 

     Naposledy se v Semilech uskutečnily zkoušky z výkonu v říjnu roku 2004. Po neskutečně dlouhých 3 letech se v sobotu 27. října 2007 v klubovně semilských kynologů Na Treperce sešli ti, kteří se poctivě se svými psy připravovali na vyvrcholení letošní výcvikové sezony a byli připraveni předvést své čtyřnohé kamarády před kritické pohledy rozhodčího i ostatních kynologů.

 

     Nervozita se samozřejmě nevyhnula nováčkům, kteří před takovouto zkoušku nastupovali poprvé, ale napětí bylo viditelné i u zkušených psovodů, kteří již mají za sebou mnoho takovýchto měření schopností a výkonnosti psů.

 

     Nejprve bylo nutné projít veterinární přejímkou, kterou provedla MVDr Jana Van Geetová z veterinární kliniky v Semilech. Přítomna byla rovněž MVDr Alexandra Michalíková z Krajské veterinární správy, inspektorátu v Semilech, která posoudila připravenost akce z hlediska dodržování stanovených veterinárních podmínek.

 

     Protože bylo shledáno vše v pořádku, mohl vedoucí zkoušek Ladislav Šubrt zavelet k nástupu psovodů se psy, zahájit celou akci a představit delegovanému rozhodčímu Českého kynologického svazu Ing Danielu Frydrychovi  8 psovodů, kteří se na zkoušky přihlásili.

 

Dále byli představeni figurant pro disciplíny obrany Luděk Sucharda ze ZKO Turnov a kladeč cizích stop Josef Mach z pořádající organizace.

 

     Ihned po nástupu se rozjela skupina psovodů se svými psy na vybrané terény pro pachové práce. Pro 3 zkoušky ZM byla vybrána louka naproti známé výletní restauraci „U Křemílka“. Terén nebyl zrovna moc ideální pro mladé psy – výška trávy asi 15 – 20 cm, dost mokrý, místy blátivý. Drobně mrholilo, teplota vzduchu asi tak 5°C, téměř bezvětří.

 

     Pro zkoušku ZVV1 byla určena louka v téže lokalitě pod silnicí. Tuto stopu vypracovávala Nikol Valečková s fenou belgického ovčáka Mischou Korzár. Bylo požitkem pro všechny přítomné diváky sledovat práci této feny. Naprosto bezchybně vypracovala první úsek i první lom, označila přesným zalehnutím 1 předmět. Váhavějším ověřením na 2 lomu se dopustila drobné nepřesnosti, ale potom již opět bezchybně došla až k závěrečnému předmětu. Získala vynikajících 99 bodů !!!

 

     Na řadu přišly stopy podle zkoušky ZM. Jako první nastupovala Kateřina Ludvíková s fenou rotvajlera Lowely Elza od Kačky. I této feně se „zadařilo“, vypracovala pěknou rychlou stopu a získala 48 bodů z 50-ti možných .

 

     Dále nastoupil Jaroslav Houha se psem německého ovčáka Opus Rumina Moravia. Od nášlapu pes vyrazil s nízkým nosem po pachové stopě, ale asi po 20 m nepochopitelně vybočil vlevo a i když se rychle vrátil a znovu se „chytil“, bylo jasné, že to bude za citelnou bodovou ztrátu. Zbytek stopy i označení předmětu bylo bezchybné a tak získal konečných 46 bodů.

 

     Poslední na stopu podle ZM vyrazil Tomáš Mrklas s fenou německého ovčáka Irou Larope Czech. Ira vypracovávala stopu se zájmem, ale dopustila se několika drobných nepřesností, které jí v konečném účtování připravily o hodně bodů. Rozhodčí ocenil její výkon 42 body.

 

     S napětím čekali všichni účastníci, až se vrátí ze stop Libor Valečko s německým ovčákem Britem, který vypracovával cizí stopu, 1 hodinu starou podle zkoušky ZVV2 a Jaroslav Petráček s německým ovčákem Quartem od Policie, který skládal zkoušku psa – stopaře prvního stupně a vypracovával cizí stopu 2 hodiny starou.

 

     Brit obdržel velice pěkných 97 bodů. Smůlu měl Quart, jemuž položenou stopu překřížil těsně před jejím vypracováním náhodný chodec se psem a zapříčinil částečné sejití z pachové stopy kladeče – získal pouze 86 bodů. I tak to ale znamenalo, že úskalím první disciplíny prošli všichni účastníci.

 

     Po malé přestávce pokračovaly zkoušky poslušností, přezkušovanou na cvičišti kynologické organizace. Zahájily ji účastnice zkoušky ZZO – Kateřina Menšíková s fenou německého ovčáka Jenny Larope Czech a Jana Vodvárková s beaglem Appetite Omega Stars.

 

Kateřina se zkoušek zúčastnila poprvé, získala 42 bodů a splnila i speciální cviky. Obdržela známku „prospěla“. Jana přesvědčila všechny diváky, že i temperamentní a někdy i trošku svérázné plemeno bígla dokáže předvést dobrou ovladatelnost a poslušnost, což rozhodčí ocenil přidělením 51 bodů a známkou „prospěl výborně“.

 

     Ve skupině podle zkoušky ZM obdržela Kateřina Ludvíková 44 bodů, Jaroslav Houha 45 bodů a Tomáš Mrklas 41 bodů. Nikol Valečková předvedla ve zkoušce ZVV1 velmi pěknou poslušnost, bohužel při dlouhodobém odložení se fena zvedla a ztratila tak 10 bodů. V konečném součtu získala v poslušnosti 85 bodů.

 

     Brit Libora Valečka nebyl při poslušnosti „ve své kůži“, dopustil se mnoha nepřesností, což vedlo k citelným bodovým ztrátám. Za svůj výkon dostal pouze 75 bodů.

 

     Naproti tomu naprosto excelentní výkon předvedl Quart od Policie Jaroslava Petráčka. Za svoji poslušnost podle zkoušky ZVV1 obdržel 99 bodů !!!

 

     O konečných výsledcích se tedy mělo rozhodnout v obraně. Pro účastníky byl připraven prostor nad lyžařskou sjezdovkou Na Vartě, kde bylo rozmístěno předepsaných 6 zástěn. Figurant Luděk Sucharda v předepsaném vybavení zaujal své místo v poslední zástěně a na pokyn rozhodčího začínala Kateřina Ludvíková s Lowely. Obdržela 45 bodů a spokojeně mohla opustit výcvikový prostor. I další startující Jaroslav Houha s Opusem obdržel 45 bodů a následně Tomáš Mrklas s Irou 44 bodů. Nikol Valečkové s Mischou se obrana nevydařila tak, jak si přála a jak se fena předváděla v období před zkouškami a obdržela 78 bodů.

 

Velmi pěkný výkon předvedl Brit Libora Valečka, který odcházel z obrany  s 92 body.

 

     Závěrečné účtování pak nastalo v kynologické klubovně, kde se sčítaly všechny získané body, psaly se příslušné tiskopisy  a vyplňovaly záznamy. Plné ruce práce měl jak rozhodčí Ing Frydrych, tak i vedoucí zkoušek L. Šubrt, zapisovatelka K. Ludvíková a pokladní J. Petráčková.

 

     Spokojeni byli samozřejmě všichni účastníci zkoušek, protože všem se podařilo úspěšně zkoušky splnit, nikdo nezůstal „na štítě“. A tak i předávání tiskopisů o vykonané zkoušce probíhalo ve veselé náladě a dobré atmosféře. Závěrečná slova rozhodčího Ing Frydrycha byla jednoznačným oceněním dobré připravenosti psů, které měl možnost při zkouškách posoudit. Nezbývá než si přát, aby se tato vydařená akce stala odrazovým můstkem k uspořádání dalších výkonnostních zkoušek v co nejbližší době.

 

                                                                         Jaroslav Houha

 

Moje zážitky z Hořic

 

     V říjnu loňského roku jsem se zúčastnil stopařského závodu O pohár CERBERUS v Jablonci nad Nisou – Lukášově. Měl jsem mladého psa, stopoval vcelku uspokojivě, tak jsem chtěl zkusit, jak to bude vypadat v cizím prostředí, na neznámých terénech a mezi jinými psy. Vybral jsem si bezezbytku „nováčkovskou daň – skončil jsem na 11.místě s výkonem, který mě nemohl uspokojit. Částečně i svými chybami jak na stopě, tak i v poslušnosti jsem přispěl k tomuto nelichotivému výsledku.

 

      Proto jsem se už tehdy rozhodl, že přijedu znovu abych své chyby napravil a předvedl psa v daleko lepším světle. Bohužel v letošním roce 2007 byl stopařský závod zrušen a Pohár Cerberus byl pořádán pouze jako obranářský.

 

     To byl pro mě problém, protože jsem od loňského roku měl zdravotní problémy se zablokovanou páteří a byl jsem 8 měsíců v pracovní neschopnosti. Nebylo vůbec myslitelné, abych s tímto onemocněním zvládal psa při nácviku obrany, proto jsem musel všechny obranné disciplíny vypustit a s pejskem jsem absolvoval pouze krátké vycházky, omezený nácvik cviků poslušnosti a stopařinu.

 

     Takže když jsem zjistil, že do Lukášova letos nemohu jet soutěžit v obranářském závodě, uvítal jsem pozvánku ZKO Hořice v Podkrkonoší na 2. ročník stopařského závodu o cenu OLPRANU v kategorii ZVV1. Přestože ještě nemám složenou žádnou zkoušku z výkonu, můj pes OPUS Rumina Moravia (ORRY) je v pachových pracích i v poslušnosti připraven tyto disciplíny zvládnout.

 

     V sobotu 6. 10. 2007 jsme tedy vyrazili do Hořic, abychom si znovu ověřili, jak na tom jsme v připravenosti na zkoušku ZVV1 a zda jsme za ten rok i přes uvedené problémy udělali nějaké pokroky.

 

     Hořičtí kynologové měli perfektně závod připravený. Pod vedením předsedy organizace Vládi Včeliše klapalo všechno, tak jak to má být. Dobře zásobená kantýna, přívětivá obsluha a dobrá práce všech dalších členů organizace, kteří se na zajištění závodů podíleli – to vše přispělo již od samého počátku ke spokojenosti všech závodníků.

 

     V kategorii podle ZM – Memoriálu Karla Kellera nastoupilo 5 závodníků, v kategorii podle ZVV1 – Memoriálu Jaroslava Diviše nastoupilo 6 závodníků a nejvíce obsazenou kategorií byl stopařský závod o cenu OLPRANU, do které se přihlásilo 14 závodníků.

 

Rozhodčími byli paní Iva Hloušková a pan Oldřich Prouza.

 

     Po veterinární prohlídce a krátkém zahájení se naše skupina stopařů rozjela na asi 5 km vzdálené terény ke stopování. Přivítalo nás nízké,silně orosené jeteliště, téměř úplné bezvětří – takže vcelku ideální podmínky.

 

     Úskalí se projevilo hned u prvních závodníků, kdy psi neoznačili 1 předmět – snad se jim nechtělo lehat do mokré trávy, kdo ví?

 

 

     Měl jsem startovní číslo 5 a to bylo i mé pořadí v nástupu na stopu. Podal jsem předpisové hlášení rozhodčí paní Hlouškové a vyrazil jsem k nášlapu. Orry se na stopu evidentně těšil, dával najevo silné vzrušení, takže jsem očekával, jak se mě podaří ubrzdit jeho tempo, aby neudělal moc nepřesností. S rozvahou nasál pach na nášlapu a klidným tempem vypracoval 1 úsek. To jsem byl spokojen, ale když na lomu začal ověřovat pach nejprve do opačného směru a pak si ještě popošel kousek dopředu mimo stopu, tak jsem věděl, že nás ztráta bodů nemine. Ale nebylo to zase tak hrozné a klidně vypracoval i 2 úsek a přesně zalehl u předmětu. Na druhém lomu se dopustil opět malé nepřesnosti ve vypracování a vyrazil ke konci stopy. Doslova vyrazil, takže jsem byl nucen jeho postup dost citelně brzdit. Závěrečný předmět označil opět přesně.

 

     Paní rozhodčí Hloušková nám objektivně srazila 2 body za 1. lom, 1 bod za 2. lom a 2 body za změnu, resp. zrychlení tempa postupu na stopě ve 3 úseku. Celkově to bylo za 95 bodů, takže jsem odcházel ze stop poměrně spokojen.

 

     Nejlepší výkon na stopách podal P. Škoda s fenou NIXY ze ZKO Kopidlno, který získal 97,5 bodů. Další dobrý výkon předvedl I. Lahuta se psem GRANTEM ze ZKO Krakovany, který získal 96 bodů a V. Řehák s fenou QUEENY ze ZKO Jaroměř, který měl stejně jako já 95 bodů. Dobře se předvedli ještě J. Mikulka se psem ALEXEM z Nového Bydžova a L. Bečica s fenou SINDY z Jičína, kteří získali 90 bodů.

 

     Po těchto výsledcích bylo jasné, že o konečném pořadí stopařů bude rozhodovat poslušnost. Tu posuzoval pan rozhodčí Prouza. Po každém předvedeném psu objektivně zhodnotil předvedený výkon, vytkl nedostatky, upozornil na některé problémy v metodice nácviku, doporučil i případnou nápravu. A to vše s určitým humorem a odlehčením nervozity psovodů. Opravdu velmi dobrý přístup zkušeného dlouholetého rozhodčího.

 

     Uvědomoval jsem si, že pokud zvládnu dobře poslušnost, tak mám šanci „na bednu“. Jenom jsem si říkal jestli to sám zvládnu zdravotně, protože moje páteř není úplně v pořádku a bolesti v levé noze mě neumožňují předvést psa v rychlejším tempu, které je pro něho přirozenější.

 

     Přivolání za pochodu k noze bylo bez problémů. Při chůzi na vodítku jsme mojí vinou ztratili 1 bod – při obratu čelem vzad jsem špatně došlápl na levou nohu, ta zabolela, já se trochu zamotal a pes se mě připletl pod nohy. Polohy u nohy jsme zvládli dobře, i když ne dost rychle – další ztráta 1 bodu.Odložení za pochodu vleže bylo provedeno bezchybně. Úskalím se stalo štěkání na povel – Orry štěkal pěkně, ale radostně si přitom vyskakoval, takže to nebylo úplně přesně v poloze vsedě, což byla citelná ztráta 3 bodů. U aportu jsem věděl, že budu potrestán za překusy činky, což se i potvrdilo – ztráta dalšího 1 bodu. Skok vysoký je naší slabinou – vím, že se ORRY při přeskoku dotýká, ale zatím se nepodařilo tento problém odstranit. Takže za dotyk tam a za dotyk zpět to bylo za minus 2 body. U skoku šplhem nám rozhodčí vytkl těžkopádné překonávání překážky – ztráta 1 bodu. Další cviky – nízká kladina a dlouhodobé odložení psa již bylo bez ztráty bodů – takže jsme získali v poslušnosti 91 bodů a celkově v součtu se stopou 186 bodů.

 

     S napětím jsem musel čekat jak dopadnou v poslušnosti moji největší soupeři, kteří měli rovněž ambice stanout na stupních vítězů.

 

Startovní číslo 10.- I. Lahuta získal pouze 88 bodů, což znamenalo, že bude až za mnou. Po něm nastupoval P. Škoda s nejlepším výsledkem na stopách. Ani jemu se v poslušnosti moc nedařilo, získal 88 bodů, což v celkovém součtu 185,5 bodů znamenalo, že je o půl bodu za mnou!

 

     Teď už šlo skutečně do tuhého – záležet bude na každé chybičce, na každém bodíku.Do konečného pořadí mohli ještě promluvit 2 závodníci. Se startovním číslem 12 nastupoval V. Řehák s fenou QUEENY z Jaroměře. Předvedl velmi pěkný výkon, i když ani on se nevyvaroval drobných chybiček – získal 94 bodů a v celkovém součtu 189 bodů.

 

     Ve hře ale ještě byl poslední soutěžící – J. Mikulka se psem ALEXEM z Nového Bydžova. 90 bodů ze stopy mu dávalo naději na dobré umístění, pokud předvede i dobrou poslušnost. Bohužel některé menší nedostatky ho stály bodovou ztrátu, s kterou již nemohl dosáhnout na stupně vítězů a pouhý půl bodík ho odsunul na bramborovou medaili.

 

     Tak skončilo pro všechny soutěžící drama trvající až do posledních okamžiků soutěže.

 

První místo tak obsadil V. Řehák s fenou QUEENY a s pohárem pro vítěze si odvezl i krásné horské kolo OLPRAN, 2. místo obsadil Jaroslav Houha se psem OPUS Rumina Moravia (ORRY) ze ZKO Semily a 3. místo patřilo P. Škodovi s fenou NIXY ze ZKO Kopidlno.

 

     Pro úplnost ještě výsledky dalších soutěží: v Memoriálu Karla Hellera (obranářský závod podle ZM) zvítězil nejmladší účastník soutěže – 10ti letý Patrik Moravec s ALANEM ze ZKO Krakovany, 2. místo obsadila Ivana Konířová s fenou BECKY z Chlumce nad Cidlinou a 3. místo patřilo Martině Dostálové se psem KARLEM ze ZKO Krakovany – všichni s 80 body.

 

     V Memoriálu Jaroslava Diviše (obranářský závod podle ZVV1) zvítězil Jaroslav Mikulka se psem ALEXEM z Nového Bydžova, 2. místo patřilo Radkovi Málkovi se psem JASANEM z pořádající ZKO Hořice a 3. místo obsadil Ivan Lahuta se psem BENEM ze ZKO Krakovany.

 

     Tak skončil nádherný závod v Hořicích. Poděkování si rozhodně zaslouží všichni členové pořádající ZKO Hořice, protože dokázali dobrou organizací práce, kamarádským vystupováním a sympatickým jednáním vytvořit všem soutěžícím, rozhodčím, pomocníkům i divákům dobré sportovní zázemí a příznivou atmosféru po celou dobu trvání soutěže. Určitě se budu rád do této organizace těšit na další závody.

 

 

                                            Jaroslav Houha a Německý ovčák OPUS (ORRY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportáž ze závodu O pohár města Kopidlna 28. 8. 2010

 

         V sobotu 28. srpna 2010 uspořádala ZKO Kopidlno tradiční závody „O pohár města Kopidlna“. Soutěžilo se v kategoriích ZM a ZVV1 (beze stop) a v kategorii stopařů podle ZVV1.

 

         V kategorii ZM se prezentovalo 5 závodníků, včetně naší členky Jarči Petráčkové, která s fenkou německého boxera Dasha Esadera přijela sbírat první závodnické zkušenosti a prověřit si chování feny v cizím prostředí. Předvedla velmi dobré výkony a v konkurenci se rozhodně „neztratila“. V poslušnosti získala 45 bodů, stejně jako další 2 soutěžící. Rozhodovalo se až v obranách, kde Dasha ztratila v průzkumu terénu, ale stejně získala pěkných 43 bodů a celkově 88 bodů.

 

         V kategorii ZM zvítězila Jarmila Rybová ze ZKO Jaroměř s pitbulem Amigo se ziskem 94 bodů, 2. místo obsadila Iva Vodičková ze ZKO Nový Bydžov s fenou NO Lessy a 3. místo získala Kateřina Ludvíková ze ZKO Lomnice n. Pop. s fenou rotvajlera Lowely s 91 body.

 

         V kategorii ZVV1 jsme zástupce naší ZKO neměli a tak jsme „drželi palce“ našemu bývalému předsedovi a členovi ZKO Semily Jaroslavu Petráčkovi, startujícího nyní v dresu ZKO Lomnice n. Pop. Jarda se psem NO Quart od Policie předvedli nejlepší poslušnost za 97 bodů a obranu za 96 bodů a v konkurenci 7 závodníků stanuli se 193 body na stupínku nejvyšším. Druhé místo o pouhý „bodík“ obsadil Zdeněk Hottmar ze ZKO Litomyšl s BOM Šido – 192 bodů, třetí místo vybojoval Josef Žiga s fenou NO Nikol ze ZKO Stará Paka se ziskem 178 bodů.

 

         Nejpočetněji byla tentokrát zastoupena kategorie stopařů podle ZVV1, do které se přihlásilo 13 závodníků. Pořadatelé připravili náročný terén (strniště po posekané vojtěšce), což mnohým soutěžícím dělalo potíže. Navíc byl terén silně „zamyšovaný“ a foukal poměrně silný vítr.

 

         Pouze 2 stopy byly nad 90 bodů, dalších 5 účastníků se ještě vešlo do zkouškového limitu, ale pro ostatní soutěžící byly stopy tentokrát pohromou.

 

         V této kategorii nastoupil člen naší ZKO Semily Jaroslav Houha se psem NO Opus Rumina Moravia (Orry). Ani Orrymu se tentokrát „nezadařilo“, vypracoval pouze 1 úsek s poměrně malým zájmem a nepřesnostmi a na prvním lomu sešel se stopy a byl „odpískán“. Za svůj nepovedený výkon obdržel pouhých 22 bodů, což stačilo jenom na 11. místo.

 

         Stopařskou soutěž suverénně vyhrál Jaroslav Petráček s Quartem od Policie, který získal 96 bodů a znovu tak přesvědčil o svých stopařských kvalitách. Druhé místo obsadil Josef Ludvík ze ZKO Turnov s fenou NO Peggy, který získal 92 bodů a 3. místo obsadil Karel Vlček ze ZKO Lomnice n. Pop. s fenou NO Casandra s 80 body.

 

         Pořadatelé ze ZKO Kopidlno odměnili všechny účastníky závodu diplomem a drobnými pozornostmi od sponzorů závodu a pro tři nejúspěšnější závodníky v každé kategorii připravili nádherné poháry a pytle kvalitního krmiva od sponzora akce fy Delikan.

 

         Uznání všech zúčastněných si zasloužilo i vynikající občerstvení připravené a zajišťované členy pořádající organizace. Díky za pěkný závod a příště zase nashledanou!

 

                                                                                     Jarda Houha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkoušky IPO 22. 6. 2013

 

            Sobota 22. června 2013 se stala dalším mezníkem ve výcviku psů pro účastníky zkoušek z výkonu podle Mezinárodního zkušebního řádu IPO, které pořádala ZKO 82 Semily.

      Při zahájení a nástupu se rozhodčímu ČKS panu Jiřímu Kolářovi z Liberce představilo 6 psovodů se svými „čtyřnohými parťáky“, kteří se ucházeli o složení zkoušek, na které se v uplynulých týdnech intenzívně připravovali.

     Po nezbytné veterinární přejímce a kontrole tetovacích čísel se početná kolona vozidel se všemi zúčastněnými přesunula do přírodních terénů v okolí obce Košťálov, kde byly vhodné podmínky pro stopařské disciplíny.

     Jako první nastupoval na stopařskou zkoušku FPr1 Aleš Sucharda z Jeníšovic se stafordšírským bullteriérem Bredem ze Zalabské samoty. Vlastní stopu vypracoval naprosto jistě, pouze s menší nepřesností na 2 lomu a získal známku „výborně“ a nádherných 97 bodů.

     Cizí stopy „našlapal“ Petr Mikulášek z Turnova. Nejprve na cizí stopu podle zkoušky FPr2 nastoupil černý NO Manto z Ediny s Jiřinou Zahradníkovou z domácí ZKO Semily. Manto se do práce pustil velice rozvážně a pomalým klidným tempem postupoval po stopě. Dopustil se několika mírných nepřesností v místě, kde stopu křižovaly vyjeté koleje, ale spolehlivě a jednoznačně označil oba dva položené předměty a nakonec vybojoval pěkných 93 bodů a známku „velmi dobře“

     Dalším účastníkem stopařského klání byl bígl Appetite Omega Stars Jany Vodvárkové, který bezesporu svými sportovními výkony dělá čest svému plemeni. Tento téměř 8-letý pes nastoupil na cizí stopu podle FPr2 a vedl si velice dobře. Od nášlapu postupoval klidně po pachové stopě, na několika místech „ztratil body“ ověřováním, ale dobře označil oba předměty a stopu úspěšně zvládl až do konce. Za svůj výkon získal 89 bodů a známku „dobře“

     Potom se účastníci zkoušek přesunuli do areálu košťálovských hasičů Pod Kozlovem, kde probíhalo přezkoušení cviků poslušnosti ve zkouškách BH.

     Nejprve se představila fenka NO Dibona Redox s psovodem Tomášem Mrklasem. Za předvedenou poslušnost v úmorném vedru získala konečných 48 bodů. Další účastnicí poslušnosti podle BH byla fenka belgického ovčáka malinois „A“Coudy Z údolí Jizery majitelky Markéty Maňákové, která za svůj výkon obdržela 54 bodů a nakonec se předvedla i její sestra Audi Z údolí Jizery s majitelkou Nikol Valečkovou, která vybojovala skvělých 58 bodů.

     Zkoušky posléze pokračovaly přezkoušením speciálních cviků. Jako vhodné místo byl vybrán prostor za nákupním střediskem LIDL v Semilech, kde rozhodčí pan Kolář přezkoušel chování a reakce psů na běžný pouliční ruch. Všichni zúčastnění v této zkoušce bez problémů obstáli.

     Takže závěrečné hodnocení výsledků zkoušek mohlo být velice radostné, protože všichni přihlášení účastníci splnili podmínky zkušebního řádu a zkoušky úspěšně zvládli.

Rozhodčí ČKS pan Jiří Kolář poděkoval pořádající organizaci za dobrou přípravu a organizaci zkoušek, ocenil dobrou připravenost psů a předvedené výkony a popřál všem účastníkům do dalších zkoušek mnoho úspěchů.

 

                                                                     

                                                                                  Jaroslav Houha